AVÍS LEGAL WEB

I. OBJECTE

Les presents condicions legals són establertes per ELECSUM FOTOVOLTAICA, S.L. d'ara endavant Elecsum, amb la finalitat de determinar els criteris i condicions d'ús de la pàgina web: www.elecsum.com.

Dades del Titular

Segons el que s'estableix en la Llei de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic LSSICE 34/2002, Elecsum, posa a disposició les dades del titular de la present pàgina web:

Identificació i contacte

ELECSUM FOTOVOLTAICA, S.L.

NIF: B65850299

Domicili en: Plaça Catalunya, 6. 08140 – Caldes de Montbui, Barcelona, Espanya.

Telèfon: 900 181 776

Correu electrònic: info@elecsum.com

Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, T 43322 , F 22, S 8, H B 424833.

En ingressar a aquesta pàgina web, el navegant adquireix la condició d'usuari. Amb l'accés, ús i gaudi d'aquesta pàgina web, l'usuari accepta les condicions plantejades en el present apartat, en la versió publicada en el moment en què l'accedeixi a aquest. Elecsum es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, les seves condicions legals, així com a realitzar quanta millora tècnica o visual consideri oportú. En cas que les modificacions infereixin en la privacitat dels usuaris, s'avisarà amb antelació a l'entrada en vigor dels canvis.

II. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Pot conèixer la nostra política de privacitat visitant el següent enllaç: https://elecsum.com/politica-de-privacidad

III. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

En aquesta web existeixen enllaços a pàgines de tercers, amb la finalitat de facilitar informació addicional sobre els temes que es tracten en el nostre blog, així com ampliar la informació sobre els nostres serveis.

Elecsum només gestiona i és responsable de la pàgina web www.elecsum.com. Els enllaços que ha posat en el seu web han estat triats amb bona fe, posant la cura deguda, però en cap concepte és responsable dels continguts, ofertes i/o productes i serveis que pugui trobar l'usuari en les pàgines als quals redirigeixen.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tot el contingut de la web, disseny, aplicacions, contingut gràfic i multimèdia, publicacions en el blog, contingut escrit dels diferents apartats, desenvolupament web, logos, marques, productes, i qualsevol altre objecte subjecte de portar drets de propietat intel·lectual i industrial, esmentat o no en l'anterior llistat que és a títol enunciatiu, no limitatiu, són propietat d' ELECSUM FOTOVOLTAICA, S.L., o de tercers. No es permet la reproducció total ni parcial, la còpia, distribució, divulgació, transformació, comercialització, o qualsevol altra activitat que menyscabi els drets del titular de la web, o titulars dels drets de propietat intel·lectual o industrial. Els usuaris només poden fer un ús privat d'aquesta web.

VI. OBLIGACIONS DE L'USUARI

En ingressar i fer ús d'aquesta pàgina web, l'usuari accepta implícitament les següents condicions generals:

  • Propietat Intel·lectual: L'usuari no podrà utilitzar la informació aquí continguda, ni el disseny, ni el seu contingut gràfic sense l'autorització dels titulars de la web, o dels titulars dels drets de propietat intel·lectual i industrial. En cas en cas contrari estaria faltant als drets de propietat intel·lectual i industrial.
    • No es permet la reproducció total, ni parcial dels continguts de la web.
    • No es permet l'ús del nom comercial, marca, imatge, ni del logotip d'Elecsum
    • Si vostè vol reproduir o utilitzar les publicacions del blog, haurà de sol·licitar el consentiment del titular de la web.
  • L'usuari es farà responsable de la veracitat de les dades que subministra i es compromet a comunicar qualsevol canvi que sorgeixi en ells.
  • L'usuari és responsable dels comentaris que realitza en les publicacions del nostre blog, així com de les dades que pogués revelar a través d'ells. Preguem que s'abstingui de publicar informació personal, o privada.

VII. EXCLUSIONS DE RESPONSABILITAT

Protecció De Dades: Elecsum, ha establert i implantat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal subministrades per l'usuari del tal manera que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

Comentaris: Elecsum no és responsable dels continguts dels comentaris que deixen els usuaris en el seu web i/o el seu blog. No es fa seguiment actiu dels comentaris i per tant, Elecsum, no és responsable del temps que un comentari inadequat romangui publicat en aquesta web/blog. En cas que el titular de la web, o un usuari trobi un comentari que lesioni drets de tercers, o que atempti contra la seguretat, integritat, o la moral de la col·lectivitat, podrà ser eliminat.

VIII. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Seran aplicables les normes de l'Ordenament jurídic espanyol.

Consumidors i usuaris: En cas de controvèrsia, els Jutjats i Tribunals que coneixeran de l'assumpte, seran el que disposa la normativa legal aplicable: el domicili del comprador o el lloc del compliment de l'obligació.

Comprador professional o empresa: En cas de controvèrsia entre les parts, ambdues, amb renúncia expressa al seu propi fur se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de Barcelona.