POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de l'article 13, així com dels principis de licitud, lleialtat i transparència establerts en el Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades -d'ara endavant RGPD-, l'informem que:

El responsable del tractament de les dades personals que es poguessin recollir a través dels mitjans de contacte posats a la seva disposició en aquest lloc web és ELECSUM FOTOVOLTAICA, S.L., amb NIF. B65850299, i amb domicili en Plaça Catalunya, 6. 08140 – Caldes de Montbui, Barcelona, Espanya. Pot contactar amb el responsable a través del telèfon 900 181 776 o del correu info@elecsum.com. D'ara endavant Elecsum.

1.Informació de protecció de dades dels tractaments realitzats en l'àmbit de la pàgina web.

Les dades personals que faciliti a Elecsum a través d'aquest lloc web, o qualsevol dels mitjans de contacte que posa a la seva disposició, podran ser tractats amb la finalitat que correspongui al motiu pel qual vostè els va facilitar.

Així doncs les dades facilitades podran ser utilitzats amb les següents finalitats, segons el motiu pel qual els faciliti:

Sol·licituds d'informació.

 • Descripció: gestionar les sol·licituds d'informació, així com per a contestar les consultes que ens poguessin remetre.
 • Base jurídica: consentiment de l'interessat, art. 6.1.a RGPD.
 • Conservació: les dades seran usades exclusivament per a contestar les consultes plantejades, posteriorment seran eliminats. El termini d'eliminació serà com a màxim al cap de 6 mesos de l'últim contacte amb l'usuari sol·licitant.
 • Destinataris: excepte cas d’obligació legal, les seves dades no seran cedides a terceres empreses que no participin en el desenvolupament del present acord.

Sol·licituds de pressupostos d'instal·lacions d'autoconsum.

 • Descripció: contactar amb el sol·licitant, elaborar, lliurar/remetre el pressupost per a generació d'una instal·lació d'autoconsum, així com per a realitzar accions de seguiment i prospecció comercial, via telefònica, telemàtica o presencial.
 • Base jurídica: aplicació de mesures precontractuals, art. 6.1.b. RGPD.
 • Conservació: fins que finalitzin els terminis legals vigents, relatius a conservació de dades fiscals i comptables.
 • Destinataris: les seves dades no seran cedits a tercers excepte obligació legal.

Anàlisi de visites de la web a través de cookies.

 • Finalitat: gestió de dades de navegació i preferències dels usuaris.
 • Base jurídica: consentiment de l'interessat, art. 6.1.a RGPD.
 • Conservació: el termini de conservació de les dades recollides per les cookies serà el que s'indica en la taula que apareix en la política de cookies (https://elecsum.com/politica-de-cookies). El termini comptarà a partir de la finalització de cada sessió de l'usuari en la pàgina web.
 • Destinataris: en cas de les cookies de tercers, les dades de navegació són gestionats pels propietaris d'aquestes cookies.

2.Dades de terceres persones.

Si durant les seves comunicacions amb Elecsum vostè facilita dades de terceres persones, l'informem que:

 • Només pot facilitar-nos dades de terceres persones, si compta amb el consentiment exprés d'aquestes. Per tant, en remetre'ns dades de terceres persones, vostè manifesta que compta amb el consentiment abans esmentat, o bé, que compta amb la capacitat legal per a manifestar per elles, aquest consentiment.
 • Totes les persones de les quals ens remeti dades han de conèixer el contingut del present apartat. Vostè manifesta que els ha informat i donau a conèixer el seu contingut.
 • Elecsum no es fa responsable en cas que l'usuari que empleni els formularis no compleixi amb els punts anteriors.

3.Caràcter facultatiu de l'emplenament de formularis i veracitat de les dades aportades

Els diferents formularis posats a la seva disposició sol·liciten totes les dades necessàries per a gestionar la seva consulta, per la qual cosa és indispensable que contesti tots els apartats. Si vostè no contesta aquests apartats, no podrem atendre correctament la seva petició.

4.Drets dels usuaris

L'usuari podrà revocar els consentiments donats, en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament de les dades durant el període efectiu, anterior, d'aquesta autorització.

Consentiment i revocació

L'usuari o visitant, podrà sol·licitar l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació o supressió, així com en determinats casos, si li fos aplicable, a la limitació del tractament o portabilitat de les seves dades, així com a oposar-se al tractament d'aquests. Tot això conforme a la normativa de protecció de dades abans assenyalada.

Drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat.

Pot exercir els seus drets de la protecció de dades remetent la seva sol·licitud a Elecsum, a través del correu mrxalabarder@electracaldense.com, o a l'adreça de contacte indicada al principi d'aquest document. Si ho desitja pot utilitzar els formularis disponibles en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, o sol·licitar-nos còpia dels mateixos via correu electrònic.

Les sol·licituds d'exercici de drets, realitzades pels usuaris seran gestionades en un termini màxim d'un mes. En cas de no estar conforme amb la resposta donada, l'usuari pot presentar una reclamació davant la citada autoritat de control. La seva sol·licitud serà atesa en un termini no major a 30 dies.

Pot exercir els seus els drets que li reconeix el RGPD, en qualsevol moment.

L'elecsum està compromès amb el respecte i defensa del dret de la protecció de dades personals, dels seus usuaris, visitants i clients.